Kontakty 2021/2022

Základná škola
Školská 7
900 44 Tomášov

IČO:    36062227
DIČ:    2021603034

Telef. kontakty:

Základná škola             02/45958132
Školská jedáleň            02/45958120

E-mail  školy:                zstomasov@zstomasov.sk

Riaditeľka školy:
Mgr. Zuzana Sarková                                      zuzana.sarkova@zstomasov.sk

Zástupca riaditeľa školy:
RNDr. Imrich Bogár                                        imrich.bogar@zstomasov.sk

Pedagógovia školy:

Mgr. Eva Fedorová                                          eva.fedorova@zstomasov.sk
Mgr. Lucia Tvarušková                                   lucia.tvaruskova@zstomasov.sk
Mgr. Otília Lipková:                                        otilia.lipkova@zstomasov.sk
Mgr. Henrieta Chrzanová                               henrieta.chrzanova@zstomasov.sk
Mgr. Marta Melková                                       marta.melkova@zstomasov.sk
Mgr. Renata Havrilová:                                  reni.havrilova@zstomasov.sk
Mgr. art. Barbora Šuláková                            barbora.sulakova@zstomasov.sk
Mgr. Dana Rebryová                                       dana.rebryova@zstomasov.sk
Mgr. Mária Čongrádyová                               maria.congradyova@zstomasov.sk
Mgr. Katarína Radová                                     katarina.radova@zstomasov.sk
Mgr. Ivona Pilinská                                          ivona.pilinska@zstomasov.sk
Mgr. Lenka Maníková                                     lenka.manikova@zstomasov.sk
Mgr. Andrea Švorcová, PhD.                         andrea.svorcova@zstomasov.sk
Mgr. Dana Polyáková                                      dana.polyakova@zstomasov.sk
Mgr. Nikola Dudášová                                    nikola.dudasova@zstomasov.sk
Mgr. Alena Kyselicová                                     alena.kyselicova@zstomasov.sk
Mgr. Marian Katuš                                           marian.katus@zstomasov.sk

Mgr. Alexandra Staňová                                 alexandra.stanova@zstomasov.sk
PaedDr. Róbert Brimich                                 robert.brimich@zstomasov.sk
Mgr. Marek Jenčík                                           marek.jencik@zstomasov.sk
Mgr. Peter Jankovič                                         peter.jankovic@zstomasov.sk
Ing. Lili Takáts                                                  lili.takats@zstomasov.sk
Mgr. Margita Švardová                                   margita.svardova@zstomasov.sk

Mgr. Martina Tkáčiková:                                martina.tkacikova@zstomasov.sk
Mgr. Andrea Bereczková Mareková             andrea.bereczkovamarekova@zstomasov.sk

ŠKD

Vedúca vychovávateľka:
Bc. Monika Prokopová             monika.prokopova@zstomasov.sk

Vychovávateľky:
Stanislava Franková                 stanislava.frankova@zstomasov.skBc.
Zdenka Fülopová                zdenka.fulopova@zstomasov.sk
Monika Stupková                      monika.stupkova@zstomasov.sk
Silvia Vinczeová                         silvia.vinczeova@zstomasov.sk
Katarína Kováčová                    katarina.kovacova@zstomasov.sk