Kontakty v školskom roku 2019/2020

Základná škola
Školská 7
900 44 Tomášov

IČO:    36062227
DIČ:    2021603034

Telef. kontakty:

Základná škola             02/45958132   ;   0911364499
Školská jedáleň            02/45958120

E-mail  školy:                zstomasov@zstomasov.sk

Riaditeľka školy:
Mgr. Zuzana Sarková                   zuzana.sarkova@zstomasov.sk

Zástupca riaditeľa školy:
RNDr. Imrich Bogár                    imrich.bogar@zstomasov.sk

Pedagógovia školy:

Mgr. Jana Genšiniaková:                               jana.gensiniakova@zstomasov.sk
Mgr. Renata Havrilová:                                  reni.havrilova@zstomasov.sk
Mgr. Martina Tkáčiková:                               martina.tkacikova@zstomasov.sk
Mgr. Otília Lipková:                                        otilia.lipkova@zstomasov.sk
Mgr. Marta Melková                                       marta.melkova@zstomasov.sk
Mgr. Marta Mészárosová:                              marta.meszarosova@zstomasov.sk
Mgr. František Mészáros:                               frantisek.meszaros@zstomasov.sk
Mgr. Sergej Minčík:                                         sergej.mincik@zstomasov.sk
Mgr. Andrea Bereczková Mareková             andrea.bereczkovamarekova@zstomasov.sk
Mgr. Dana Polyáková                                      dana.polyakova@zstomasov.sk
Mgr. Ivona Pilinská                                          ivona.pilinska@zstomasov.sk
Mgr. Katarína Radová                                     katarina.radova@zstomasov.sk
Mgr. Silvia Rajnohová                                     silvia.rajnohova@zstomasov.sk
Mgr. Marian Katuš                                           marian.katus@zstomasov.sk
Mgr. Alexandra Staňová                                 alexandra.stanova@zstomasov.sk
Mgr. Lucia Tvarušková                                    lucia.tvaruskova@zstomasov.sk
Mgr. Henrieta Chrzanová                               henrieta.chrzanova@zstomasov.sk
Mgr. Alena Kyselicová                                     alena.kyselicova@zstomasov.sk
Ing. Jana Habánová                                        jana.habanova@zstomasov.sk
Mgr. Marek Tesárik                                         marek.tesarik@zstomasov.sk
Mgr. Andrea Švorcová, PhD.                         andrea.svorcova@zstomasov.sk 
Mgr. Dana Rebryová                                       dana.rebryova@zstomasov.sk
Mgr. Miriam Meszárosová                             miriam.meszarosova@zstomasov.sk
Mgr. Lenka Maníková                                     lenka.manikova@zstomasov.sk
Mgr. Nikola Dudášová                                    nikola.dudasova@zstomasov.sk             

Vychovávateľky ŠKD:

Stanislava Franková                 stanislava.frankova@zstomasov.skBc. Zdenka Fülopová                zdenka.fulopova@zstomasov.sk
Bc. Monika Prokopová             monika.prokopova@zstomasov.sk
Monika Stupková                      monika.stupkova@zstomasov.sk
Silvia Vinczeová                         silvia.vinczeova@zstomasov.sk
Katarína Kováčová                    katarina.kovacova@zstomasov.sk