Zimná tvorba

Keď nám počasie začne kaziť všetky vonkajšie aktivity, nastáva čas na tvorenie. Viac času trávime v triedach, hráme sa, vyrábame rôzne krásne veci, tvoríme spolu stále a veľa. Všetkých to veľmi baví a hlavne teší. V oddeleniach to žije, zo všadiaľ sa ozýva vrava a smiech. A tak to má byť. Veď v škole má byť veselo….

p. vychovávateľka a deti zo ŠKD