Zima na interaktívnej tabuli

Ako si predstavujeme zimu? Čo sa nám vybaví, keď sa povie „ZIMA“?

Všetky naše predstavy sme skúsili vyjadriť kresbou na interaktívnej tabuli. Využívali sme všetky dostupné možnosti, ktoré nám ponúkol kresliaci program TUX PAINT. Aj takto užitočne trávime svoj čas. Pracujeme s programom, učíme sa pohybovať v menu, zhmotňujeme svoje predstavy a meníme ich podľa aktuálnej situácie. Učíme sa orientovať na ploche, umiestňovať predmety v správnej veľkosti a vzdialenosti, učíme sa súbory ukladať, opravovať a dopĺňať. Pri tomto všetkom sa zabávame, smejeme, rozprávame, spolupracujeme a výsledok potom stojí za to. Veď sa pozrite….

P. vychovávateľka Stanka a deti z 5. oddelenia ŠKD