Zaujímavé živočíchy – projekty 3.B triedy z PDA

Dvojmesačná aktívna práca na hodinách prírodovedy, ktorá sa týkala živočíšnej ríše, bola zavŕšená vytváraním projektov o takých živočíchoch, ktoré boli pre žiakov zaujímavé, nezvyklé, menej známe širokej verejnosti. Kreativita a pekné spracovanie témy sa odrazila na veľmi pekných prácach, ktoré boli odmenené jednotkami.

Gratulujem tretiaci, som na vás pyšná!

R.Havrilová