Výroba adventných vencov a ikeban

Aj tento rok sa naše deti zapojili do obľúbenej súťaže o najkrajší adventný veniec. Do výroby venčekov, svietnikov a ikeban sa zapojilo veľké množstvo žiakov z 2. stupňa. Vo vianočnej atmosfére pri vianočnej hudbe sa vyrábalo, lepilo, zdobilo. Všetky krásne výrobky sa následne predávali na vianočných trhoch v Tomášove. Deti aj takýmto spôsobom podporili našu školu, za čo patrí všetkým veľká vďaka!Hodnotenie venčekov bolo veľmi náročné, keďže všetky boli skutočne nádherné. Nakoniec porota rozhodla nasledovne:

Za najoriginálnejší veniec porota označila výrobok Zuzky Kovaľovej, Bibky Karasovej, Dávida Martančíka a Mateja Divka z 8.B. V kategórii najkrajší veniec sa na 3. mieste umiestnil výrobok Vanesy Tóthovej a Emy Rigovej zo 6.A. Na 2. mieste skončil venček Paťky Hanuskovej a Betky Pôbišovej zo 6.A. Za najkrajší bol označený venček Maroša Jahnátka a Huga Uzsáka zo 6.B.

Gratulujeme!

Mgr. Katarína Radová