Výchovný koncert „NATURA“

Dňa 08.11.2023 sme v našom kultúrnom dome privítali členov občianskeho združenia Škola života Radka Pažeja – speváka, hudobného producenta, gitaristu a Jara Gaža – speváka. Nenásilnou formou nám predstavili výchovný program „NATURA“. Hravou formou sme si osvojili a zopakovali základné veci týkajúce sa environmentálnej výchovy. Naučili sme sa čo separovať, ako separovať a prečo separovať odpadky, čo je to recyklácia. Obohatili sme sa informáciami, ako udržiavať krehkú rovnováhu medzi človekom, jeho potrebami a prírodou, lebo ćistota vody a vzduchu je dôležitou súčasťou života nielen ľudí, ale aj zvierat. Výchovno – motivačný koncert bol doplnený pesničkami, hovoreným slovom , video prezentáciami a interktívnymi činnosťami, do ktorých zapojili aj našich spolužiakov. Hodina plná zábavy bola vynikajúca, všetci sme sa cítili výborne.

Ďakujeme umelcom za super predstavenie.

žiaci a p.u.1.stupňa ZŠ