Vlastivedno-prírodovedný krúžok

Objavovaním krás obce Tomášov a záhadám prírody sa venujú žiaci 3. a 4.ročníka ZŠ, ktorí navštevujú Vlastivedno-prírodovedný krúžok. Počas priaznivého počasia sa krúžková činnosť realizuje vonku v obci, prevažne v malom parku alebo pri brehoch Malého Dunaja, kde je vhodný priestor na pozorovanie miestnej fauny a flóry. V prípade nepriazne počasia sa aktivity konajú v triede a deti pracujú najmä s časopisom Stromáčik, ktorý publikuje a do školy zasiela organizácia Strom života. Viac galéria …..

Vedúca krúžku    Mgr.M. Melková