Vianočný turnaj v stolnom tenise

Posledné dva decembrové týždne sa na našej škole konal vianočný stolnotenisový turnaj chlapcov a dievčat. Turnaja sa zúčastnilo 32 chlapcov a 15 dievčat. Žiaci boli zadelení, do 3 -4 členných skupín, kde hral každý s každým na dva víťazné sety. Z každej skupiny postúpili dvaja najlepší do vyraďovacej fázy, 16 chlapcov a 8 dievčat. Vo vyraďovacej fáze sa hrali zápasy na veľmi dobrej úrovni. Najlepší štyria sa dostali do semifinále a z nich porazení hrali o tretie miesto a víťazi o prvé miesto.

Konečné umiestnenie na prvých štyroch  miestach obsadili nasledovní žiaci:

 Dievčatá :        1.   Karin DOUBRAVOVÁ                          Chlapci :    1. Viliam Urdzík

                           2.  Rebeka HEGEDŰS                                                   2. Jakub ULRICH

                           3.  Zuzana KOVAĽOVÁ                                                 3. Róbert HARSÁNY

                           4.  Viktória KRAMPLOVÁ                                            4. Márk FLÓRA

Ďakujeme všetkým za účasť a víťazom gratulujeme!

Veríme, že z tohto turnaja vznikne tradícia a na budúci rok sa žiaci zúčastnia v ešte väčšom počte.

Šťastné a veselé Vianoce!