Účelové cvičenie

Dňa 26.06.2024 naša škola zorganizovala praktickú časť účelového cvičenia pre žiakov II. stupňa. Cieľom tohto cvičenia bolo upevniť a rozšíriť vedomosti, ako aj zručnosti našich žiakov v rôznych oblastiach.

Účelové cvičenie pozostávalo z niekoľkých stanovíšť, kde sa žiaci mohli naučiť a vyskúšať si rôzne praktické činnosti. Na stanovišti prvej pomoci sa žiaci pod odborným vedením záchranárov oboznámili so základmi ošetrenia rôznych zranení, vyskúšali si resuscitáciu či prenos zranenej osoby. Na ďalšom stanovišti prebiehala prezentácia a praktická ukážka vojenskej polície, ktorej súčasťou bolo hľadanie výbušnín či drog pomocou vycvičených služobných psov. Na záver nám hasiči predviedli ako uhasiť oheň a žiaci si tiež mohli prezrieť vybavenie hasičského auta.

Vďaka tomuto cvičeniu sa naši žiaci naučili veľa nového a získali cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť v každodennom živote.

Ďakujeme všetkým učiteľom a inštruktorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tohto podujatia.

Mgr. Lucia Faktorová