Tvorivá literatúra

Žiaci zo 7. B prežili tvorivý piatok v rámci hodiny literatúry. Počas polroka sme sa na hodinách venovali umeleckej literatúre v próze, žiaci sa oboznámili najmä so žánrami dobrodružnej literatúry, fantasy literatúry, detektívky, westernu a robinsonády. V rámci čítania sa žiaci okrem iného učili rozoznávať ich charakteristické znaky. Po záverečnom zopakovaní dostali žiaci tvorivú úlohu. Boli rozdelení do 5 skupín podľa žánrov – každá skupinka mala napísať krátky príbeh, podľa toho, aký žáner mali určený. Po čase každá skupinka odprezentovala svoj príbeh pred triedou – úlohou ostatných žiakov bolo uhádnuť, ku ktorému žánru daný príbeh patrí. Žiaci si aktivitu užili naplno.

                                                                                                   Lucia Mišičáková a žiaci 7. B