Tehlička pre Južný Sudán

Žiaci, ktorí navštevujú náboženskú výchovu sa v priebehu marca zapojili  do verejnej zbierky, ktorú organizovalo saleziánske občianske združenie SAVIO s názvom „Tehlička 2024 pre Južný Sudán“.

Cieľom zbierky bolo aktívne pomáhať a zlepšiť podmienky na vzdelávanie viac ako tisícke detí a mladých v Edukačnom centre Sv. Bakhity na misii v Tonj v Južnom Sudáne. Toto centrum založili v roku 2008 rehoľné sestry saleziánky. Okrem samotného vzdelávania zabezpečujú všetkým svojim žiakom aj každodenný školský obed, ktorý je pre mnohé deti jediným jedlom počas dňa. Škole však chýba miesto, ktoré by poskytlo útočisko pred horúcim slnkom či pred tropickými lejakmi v období dažďov. Prestávky preto žiaci trávia v tieňoch stromov, kde si na prašnej zemi dokončujú úlohy alebo jedia svoj vytúžený obed.

Cieľom tohtoročnej zbierky TEHLIČKA 2024 je zlepšenie podmienok vzdelávania vybudovaním multifunkčnej školskej haly, ktorá bude každodenne slúžiť ako jedáleň počas školských obedov. Zároveň sa bude využívať na slúženie školských svätých omší a počas ďalších edukačných prednášok, skúšok či iných školských aktivít, aby mali aj títo žiaci dôstojné podmienky počas vzdelávania.

Výnos zbierky na našej škole je 295,80 €. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, pomohli dobrej veci. Do ďalšej dobročinnej zbierky sa škola zapojí 18. apríla 2024, na Deň narcisov.

Imrich Bogár