Sviatok svätého Mikuláša na našej škole

Mikuláš každý rok navštevuje deti v škole, aby obdaroval dobrých žiakov a žiačky. Aj v našej škole je veľa šikovných a snaživých žiakov. Tento rok sa však svätý Mikuláš do našej školy nedostal. V tomto období nemôže len tak niekto prísť do školy počas vyučovania
(… absolvovanie COVID-testu nie je také jednoduché…)
Mikuláš má každého veľmi rád a nakoľko do školy nemohol, nechal balíčky so sladkosťami pre deti našej školy na Obecnom úrade v Tomášove, u pána starostu. Ten ich priniesol do školy, aby žiakov tento darček podporil v učení, v konaní dobrých skutkov a v snahe byť lepšími.


Ďakujeme!