Súťaž Envirospektrum


Žiaci našej školy sa zapojili do 5. ročníka fotografickej súťaže Envirospektrum. Na tému „Kráčaj udržateľne!“ bolo z celého Slovenska zaslaných 1 182 fotografií od 480 súťažiacich. Preto nás veľmi potešilo, že medzi víťazmi jednotlivých kategórií sa umiestnila naša šikovná štvrtáčka – Nelka Dúbravková, ktorá v kategórii od 6 do 10 rokov obsadila 1. miesto.
Nelke srdečne gratulujeme a zároveň patrí pochvala všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili:
Dominik Bugár (4.A)
Nela Dúbravková (4.A)
Igor Szetei (4.A)
Kristína Hlavová (4.A)
Lucia Csenkeyová (4.A)
Nikita Cseri (5.A)
Viktória Kotvasová (5.A)
Natália Karkesová (5.A)
Laura Zálešáková (7.A)
Nicole Psársky (7.A)
Kristína Ághová (7.A)
Viktória Berkešiová (8.A)

Víťazné fotografie všetkých kategórií sú dostupné na: https://www.ewobox.sk/clanok/pozname-vitazov-5-kola-fotografickej-sutaze-envirospektrum

Mgr. Lenka Maníková