Starší čítajú mladším

V marci, mesiaci knihy, sme si pre deti prichystali rôzne pekné aktivity.  Okrem projektového vyučovania a čítania si svojej obľúbenej knižky sme deťom opäť pripravili ich obľúbenú burzu kníh.  Taktiež sme aj tento rok pokračovali v našej tradícii, kde starší žiaci čítaljú mladším rôzne príbehy, prípadne úryvky zo známych kníh. V predvianočnom období sa deťom čítali vianočné príbehy, po ktorých nasledovala diskusia o vianočných zvykoch, tradíciách na Štedrý deň i počas sviatkov. V marci žiačky 7., 8. a 9. ročníka čítali deťom príbehy z kníh Osmijanko, Opice z našej police, Krtko a televízor a Pipi Dlhá pančucha. Čítanie príbehov má na našej škole veľkú odozvu, deti sa tejto aktivite tešia a určite v nej budeme pokračovať 😊

Mgr. Katarína Radová