Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021

Dňa 30.06.2021 sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné ukončenie šk.r. 2020/2021.
Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky  Mgr. Zuzany Sarkovej boli  najúspešnejším žiakom udelené knižné odmeny. Pani riaditeľka sa v mene všetkých rozlúčila s našim pánom učiteľom Mgr. Františkom Mészárosom. Potom sa so žiakmi a  s deviatakmi rozlúčil aj pán starosta Ing. István Pomichal, PhD. Deviataci si pre nás pripravili krátky program. Zavítali k nám aj škôlkari, ktorí sa rozlúčili s materskou školou a budúci školský rok si zasadnú do prvej triedy v našej škole.

Milí rodičia a žiaci!
Prajeme vám, aby ste si cez prázdniny oddýchli, načerpali novú silu, energiu a spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest. Prajeme vám veľa pekných zážitkov, skúseností a nových priateľov, aby sme sa v zdraví stretli aj na budúci školský rok.

Dovidenia v septembri 2021. 

Kolektív ZŠ v Tomášove