Slávnostné otvorenie šk. r. 2023/2024

Dňa 4. septembra 2023, po dvojmesačnom oddychu, ožila naša škola. Zaplnila sa žiakmi, učiteľmi a samozrejme malými prváčikmi, ktorí prišli  v sprievode svojich rodičov na Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024. Po odznení Hymny Slovenskej republiky všetkých prítomných privítala pani riaditeľka, Mgr. Zuzana Sarková. Vyslovila veľa povzbudivých slov, poďakovala sa vedeniu obce za úspešné dokončenie nových priestorov (tretie podlažie školy a nová školská jedáleň). Osobitne privítala aj nových prváčikov a každému zapriala veľa elánu v novom školskom roku. Potom sa k prítomným prihovorila milými slovami aj pani JUDr. Monika Beňová Makkiová, zástupkyňa starostu obce. Po otvorení šk.roku sa všetci presunuli do svojich tried, kde sa zvítali s triednymi učiteľkami, učiteľmi a so svojimi spolužiakmi.

Všetkým žiakom a pedagógom prajeme v novom školskom roku veľa elánu a úspechov.

ZŠ Tomášov