Školský turnaj v stolnom tenise

23.4. – Svetový deň stolného tenisu sa  nesie v duchu „DIVERSITY AND INCLUSION“  /rozmanitosť a začlenenie sa / a zdôrazňuje, že stolný tenis patrí každému bez ohľadu na pôvod, alebo schopnosti. Ide o šport, ktorý môže prispieť k pozitívnym zmenám v školskom prostredí, ako aj vynikajúci nástroj na súdržnosť. Je to šport, ktorý prináša radosť a poskytuje jedinečnú hodnotu: spolu môžu hrať ľudia rôzneho veku, pohlavia, schopností, alebo fyzických zdatností.

Výsledky:

Dievčatá:                                                                                 Chlapci:

1.miesto: Karin Doubravová                                        1.miesto: Nikita Cseri

2.miesto: Rebeka Hegedűs                                           2.miesto: Jakub Ulrich

3.miesto: Amanda Nemec                                            3.miesto: Viliam Urdzik

Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým za účasť!

                                                                                                           Učitelia: K.Nagyová, A Nagy