Školské kolo olympiády anglického jazyka

V dňoch 2. a 12.októbra 2023 sme zorganizovali na našej škole školské kolo olympiády anglického jazyka. Mali sme 2 kategórie. Z prihlásených 34 žiakov sa nakoniec súťaže zúčastnili len 17.

Olympiáda mala nasledovné časti:

  1. Grammar – Gramatika
  2. Vocabulary – Slovná zásoba
  3. Reading comprehension – Čítanie s porozumením
  4. Listening comprehension – Počúvanie s porozumením
  5. Speaking – Rozprávanie – monológ aj dialóg

 V kategórii 1A, pre 5. až 7. ročník súťažilo 6 žiakov. Do okresného kola postupuje Andrej Bartalos z triedy 7.A.

V kategórii 1B, pre 8. až 9.ročník súťažilo 11 žiakov. Do okresného kola postupuje Nela Szabová z triedy 8.A.

Ďakujem všetkým ešte raz za účasť a postupujúcim držím place do okresného kola.

Ing. Lili Takáts