Škola v prírode

Organizácia a priebeh Školy v prírode.
V tomto školskom roku 2023/2024 sme organizovali pobyt v Škole v prírode.
Zúčastnilo sa jej 35 žiakov zo 4.A, 4.B, a 3.A triedy. Pobyt sa konal na Skalke
pri Kremnici v Horskom hoteli Minciar, v období od 13. do 17. mája. Pri výuke
žiaci poznávali prírodu v pohorí Kremnické vrchy, navštívili geografický stred
Európy pri Kremnických Baniach, absolvovali výlet do Kremnice, prešli sa jej
historickým centrom, spoznávali jej banícku históriu v Baníckom múzeu v štôlni
Andrej. Pri relaxačnej a ozdravnej časti pobytu upevňovali žiaci svoje
priateľstvá a vzťahy v animačnom programe ,, Abeceda hier“, v réžii výborných
animátorov cestovnej kancelárie Bombovo. Veríme, že si zážitky zo ŠvP žiaci
uchovajú do budúcnosti čo najdlhšie.

Mgr. Dana Rebryová