Senecké pero 2024

Literárnu súťaž Senecké pero každoročne vyhlasuje a organizuje  mesto Senec a Mestská knižnica Senec. Cieľom súťaže je podporovať záujem o literárnu tvorbu a budovať zdravý lokálpatriotizmus.

Práce sa hodnotili v piatich žánrových kategóriách (poézia, próza, žurnalistický príspevok, populárno-náučná práca) a v štyroch vekových kategóriách: 

I. kategória – žiaci 1. stupňa ZŠ (3.– 5.ročník)

II. kategória – žiaci 2. stupňa ZŠ (6. –9. ročník)

III. kategória – študenti SŠ a mládež do 20 rokov

IV. kategória – dospelí nad 20 rokov.

Do súťaže sa zapojila aj naša žiačka so svojou básňou s názvom Hľadanie a vo svojej kategórii získala pekné 3. miesto. Našej mladej poetke Laure srdečne gratulujeme a želáme mnoho ďalších tvorivých podnetov a úspechov.         

Terezka Gregušová z 5.B získala za prózu Hlas lesa cenu Mestského múzea a čestné uznanie poroty. Taktiež jej srdečne blahoželáme.

p. uč. L. Mišičáková, M. Gemerová