Šaliansky Maťko J. C. Hronského – školské kolo

Aj v tomto školskom roku sme na hodinách čítania a literatúry venovali špeciálnu pozornosť prednesu povesti v rámci recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko J. C. Hronského“. Školské kolo tejto súťaže sa konalo 16. januára 2024 a zapojilo sa doň 14 žiakov.

K oceneným žiačkam v II. kategórii (4. – 5. ročník) patria Lujza Cseri (4.B), Katarína Pilinská (5. B) a Nina Smolková (5. A) a v III. kategórii (6. – 7. ročník) dve žiačky zo 7. A: Barbora Fašková a Adela Miháliková.

Žiačkam srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť.