Šachový turnaj

23.4.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili šachového turnaja medzi školami ZŠ s VJS Tomášov, ZŠ s VJM Tomášov a ZŠ A. M. Szencziho s VJM Senec. Turnaj organizoval Šachový klub Tomášov pod vedením p. Gabriela Mózesa.

Ďakujeme.