Pytagoriáda

V dňoch 9.-10.4.2024 sa v Senci konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, kam postúpili aj naši žiaci Filip Brtáň, Matúš Hučko, Tomáš Macko, Zina Janovičová, Pavol Kovaľ, Róbert Haršány a Zuzana Kovaľová.

Úspešnými riešiteľmi sú:

Tomáš Macko (5.ročník) 1.miesto
Róbert Haršány (7.ročník) 3.miesto
Filip Brtáň (3.ročník) 10.-13.miesto
Zina Janovičová (5.ročník) 14.-15.miesto
Zuzana Kovaľová (8.ročník) 12.miesto

Srdečne blahoželáme!