Pytagoriáda

Aj napriek dištančnému vzdelávaniu sa uskutočnilo online školské kolo Pytagoriády, z ktorého 30 najlepších žiakov 3. až 8. ročníka postúpilo do okresného kola. Z nich až polovica žiakov dosiahla výborné výsledky – stali sa úspešnými riešiteľmi okresného kola. Veľkú pochvalu si zaslúžia žiaci Viliam Mesároš zo 6.A, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a Tomáš Psársky z 8.B, ktorý obsadil 3. miesto.
Úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.

Mgr. Miriam Meszárosová
Mgr. Lenka Maníková