Prvý eTwinning projekt na našej škole

V mesiacoch január až apríl 2024 žiaci triedy 5.A v rámci vyučovania anglického jazyka pracovali na prvom eTwinning projekte, na ktorom sa naša škola zúčastnila.

Čo je vlastne eTwinning? Je to online platforma Európskej komisie na umožnenie medzinárodnej spolupráce škôl, žiakov a učiteľov. Je to zároveň najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005. Cieľom tejto platformy v EÚ je posilniť povedomie mladých ľudí, ale aj učiteľov o rozmanitosti viacjazyčnej a multikultúrnej spoločnosti. Svoju činnosť na Slovensku realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorého je súčasťou. Tento internetový portál umožňuje učiteľom a žiakom z celej Európy spolupracovať na diaľku. Členovia môžu komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady. Cieľom je inovatívne a zábavné vzdelávanie žiakov a študentov, pričom sa zameriava aj na digitálne kompetencie.

Som veľmi rada, že som na mnou vymyslený krátky projekt našla kolegyňu z Turecka, s ktorej žiakmi naša trieda 5.A spolupracovala.

Náš projekt sa volal The Great Country Quest: Exploring, Learning, Connecting,  v preklade zhruba Veľké pátranie po krajine: poznanie, učenie sa, spájanie sa. Cieľom projektu bolo spoločne vytvoriť obrázkový a popisný e-knihu o “najoch“ Slovenska a Turecka. Žiaci pracovali v turecko-slovenských zmiešaných tímoch rovesníkov.

Výsledok našej práce si môžete pozrieť na nasledovnom linku (Po prvom kliku treba ešte kliknúť na: Read the publication):

Keďže to bol prvý projekt, na ktorom sme sa zúčastnili, je to trochu začiatočnícky. V Európe je veľmi veľa škôl, ktoré aktívne pracujú už viacero rokov na rôznych spoločných projektoch, od ktorých sa dá veľmi veľa naučiť. Preto by som chcela v novom školskom roku otvoriť krúžok eTwinning, v rámci ktorého by sme sa spájali so zahraničnými školami a spoločne pracovali, zabávali a zároveň sa učili od zahraničných rovesníkov. Budem rada, ak sa čo najviac žiakov prihlási.

Lili Takáts