Projekt Krimichémia

Dve žiačky našej školy Veronika Hajdu (9.A) a Sára Sedláková (9.A) sa zúčastnili 10. ročníka súťažného projektu Krimichémia, kde na pozadí kriminálnej zápletky riešia žiaci rôzne chemické úlohy. Dievčatá ako jeden tím, bravúrne zvládli analyzovať vzorky na princípe odmernej analýzy, spektrofotometrie či dôkazu katiónov kovov a funkčných skupín organických zlúčenín. Záver projektu je na základe danej chemickej analýzy pred súdom podať dôkaz a usvedčiť obžalovaného. Chemická analýza prebiehala v laboratóriách SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave.