Projekt: Červené stužky

V školskom roku 2023/24 sa naša škola  zapojila do už sedemnásteho ročníka celoslovenskej  kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na boj proti AIDS. V rámci tejto kampane žiaci na druhom stupni súťažili v tvorbe výtvarných prác na tému: Svetový deň boja proti AIDS.  V školskom rozhlase bola odvysielaná  relácia na pripomenutie 1. Decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Žiaci na triednických hodinách a hodinách biológie diskutovali  o chorobe AIDS. Na technickej výchove žiaci 8.A a 7.A pripravili pre ostatných žiakov školy malé červené stužky, ktoré potom 29.11 pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa boja proti AIDS aj roznášali do jednotlivých tried. Pripnutím červenej stužky a jej nosením žiaci vyjadrili podporu ľudom s touto chorobou a zároveň aj správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, druhých ľudí.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)