Projekt – ČERVENÉ STUŽKY

V školskom roku 2020/2021 sa naša škola opäť zapojila do už štrnásteho ročníka kampane Červené stužky zameranej na podporu boja proti AIDS. Žiaci na druhom stupni na výtvarnej výchove tvorili krásne pohľadnice s danou tématikou a  zavŕšenie celej kampane prebehlo 30.11. V tento deň, žiaci prvého stupňa so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami, prišli do školy oblečení v červenom a vytvorili „Živé červené stužky“ v každej triede.

(Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)