Pripravujeme sa na Vianoce

Keď mamička dbá, aby pri ozdobenom stole nik nechýbal
a štedrú večeru začne otcova pokorná modlitba.
Keď sa zaligoce v detských očkách odraz stromčeka
a šťastím výska pri rozbaľovaní každého darčeka.
Keď ten najštedrejší dar spoznáme vo vrúcnom objatí
a na chvíľočku sa ocitneme v nostalgickom zajatí.
Keď polnočnú omšu ohlási hlasný kostolný zvon
a naše kroky vedú za Ježiškom do noci von.
Vtedy je tu ten dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Tento predvianočný čas sme v ŠKD trávili vymýšľaním a výrobou darčekov pre svojich najbližších. Pre rodičov, starkých, priateľov….Deti do každého darčeka vložili kus svojho srdiečka. Preto verím, že sa všetkým obdarovaným darčeky páčili.

Všetci zo ŠKD Vám prajeme krásne, pokojné a láskou naplnené Vianočné sviatky. V Novom roku 2020 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, priateľov, vždy úsmev na tvári a dobrú náladu.

P. vychovávateľky a deti zo ŠKD