Preventívny program CPP Senec – Predsudky vs. tolerancia

27.11. – žiaci 8.B a 5.12. – žiaci 8.A mali preventívnu aktivitu na tému: Predsudky vs. tolerancia. Cieľom aktivity bolo podporiť uvedomenie si vlastných predsudkov a postojov voči menšinám a marginalizovaným skupinám.
Aktivitu viedla p. psychologička z CPP Senec.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)