Preventívny program  CPP – „Ako sa učiť?“

14.11 – prebiehal v 5.B a 21.11 v 5.A preventívny program z CPP Senec pod názvom „Ako sa učiť?“. Žiaci si mali možnosť osvojiť racionálne spôsoby učenia sa v rámci každodenných nárokov školy,  rozprávali sa aj o tom aké podmienky si vytvoriť doma pri učení napr. poriadok okolo seba, mobilný telefón vypnutý, robiť si prestávky, motivovať sa… Preventívny program viedla pani psychologička z CPP Senec.

Mgr. I. Pilinská (koor.prev.)