Preventívna aktivita – polícia: Bezpečne nielen doma

9.10.2023 a 10.10.2023  mali 4.A a 4.B preventívnu aktivitu s pani policajtkou na tému Bezpečne nielen doma. Cieľom aktivity bolo žiakov poučiť  ako sa bezpečne správať na  ceste do školy, v cestnej premávke, k cudzím ľuďom, vonku, na ulici, počas voľnočasových aktivít, na počítači a telefóne, na sociálnych sieťach. Žiaci sa porozprávali s pani policajtkou aj o  šikanovaní a kyberšikanovaní a o zodpovednosti za svoje činy.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)