PEXESOVÝ KRÁĽ – FINÁLE

30. januára – štvrtok prišiel deň veľkého finále. V tento deň sa mal uskutočniť súboj , z ktorého mal vzísť PEXESOVÝ KRÁĽ. Všetci sme s napätím čakali kto zvíťazí a naše zraky sa upierali na semifinalistov z každého oddelenia:

Zinka Janovičová, Katka Pilinská, Filip Debnár, Hugo Uzsák , Sofia Bouzid, Nelka Dúbravková, Hanka Pačindová, Robko Harsany, Nelka Szabová, Viktória Kotvasová , Zuzka Kovaľová, Tomáš Livinský

Najprv si každý z nich vyžreboval svoje číslo s ktorým sa posadil na svoje vopred určené miesto pri hracom stole. Takto sa súťažiaci rozdelili na štyri tímy – červený, zelený, modrý a žltý. Všetky ostatné deti, ktoré chceli povzbudzovať sa posadili na veľké puzzle koberce rovnakej farby na znak toho, ktorému tímu fandia. Dohodli sme sa, že fandiť budeme tak, aby sme našich súťažiacich nerozptyľovali a tým ich neobrali o možnosť vyhrať. Z každého tímu postúpil jeden súťažiaci a začal sa boj o účasť vo veľkom finále. Do druhého kola postúpili : Zuzka Kovaľová, Robko Harsany, Filipko Debnár a Tomáško Livinský. Z dvoch dvojích nám zostali dvaja víťazi. A tak sa vo veľkom finále stretli – Zuzka Kovaľová a Filipko Debnár.

Finále bolo naozaj veľmi napínavé a my sme už skoro ani nedýchali.

Našim Pexesovým kráľom sa stáva……Zuzka Kovaľová

Nech žije PEXESOVÝ KRÁĽ…..

Na záver chceme zablahoželať všetkým súťažiacim. Víťazmi sú všetci. Bojovali čestne, zo všetkých síl, s rešpektom voči súperovi a hlavne nezabudli na jednu dôležitú vec – Hra nám má slúžiť pre radosť. A radosť z tejto hry bola nesmierna. Budúci rok sa zase stretneme a budeme s napätím sledovať nový súboj o kráľovskú korunku. Už sa veľmi tešíme.

P. vychovávateľky zo ŠKD