Pestrá biológia

Dlho očakávaný návrat žiakov 2. stupňa na prezenčnú výučbu v škole sa snažíme na hodinách biológie plnohodnotne využívať. Vyučovací proces si spestrujeme rôznymi zaujímavými praktickými aktivitami, prostredníctvom ktorých si žiaci upevňujú vedomosti. Žiaci 5. a 6ročníka si svoje poznatky overujú poznávaním jednotlivých lúčnych rastlín a ôsmaci si cibria jemnú motoriku pri práci s mikroskopmi a samostatnej príprave mikroskopických preparátov pre pozorovanie procesov v rastlinných bunkách.

Veľmi pekná práca!
Andrea Švorcová