Oplatí sa byť čestný

Tento školský rok je už tretí, kedy sme požiadali občianske združenie Zastavme korupciu, aby spravili besedu spojenú so zážitkovým učením v 9.A. Tentokrát sa uskutočnila  24.januára 2024.

Ide o 90-minútovú besedu, počas ktorej žiaci prejdú zážitkom a poznaním, že aj malé neférové činy majú svoj vplyv na človeka a jeho komunitu.

Žiaci okrem toho dostanú základné informácie o korupčnej dynamike.

Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, že začíname od seba, od malých neférovostí vo vlastnej komunite, nečakať na „tých hore“, rozpoznávať možnosti rozhodnúť sa správne v každodennom živote školy, rozpoznávať korene veľkej korupcie v malých neférovostiach.

Lili Takáts

Koordinátor finančnej gramotnosti