Online Seminár LaBáK.net – vyhodnotenie

Cieľom prírodovednej súťaže Online Seminár LaBáK.net je podporovať prirodzené bádanie a záujem o prírodné vedy u detí v každom veku.
Súťažné úlohy boli zamerané hlavne na jednoduché, netradičné úlohy a experimenty. Odovzdanie vypracovaných úloh prebiehalo online na stránke projektu.

Žiaci 3.B (minulý šk.rok) si vytvorili 4 tímy. Každý tím poctivo pracoval na zadaniach ako napr. staval seizmograf, hľadal na PL rôzne štáty, náhodný bod stretnutia v týchto štátoch, vyjadril pomocou rôznych prírodnín, dokazoval, ako funguje prúdenie morských prúdov, robil pokus s prúdením teplej vody a studenej vody, vymýšľal vlastný „JUGARD“ – zlepšovák …
Všetci sa v triede pritom dobre zabavili a zábavnou formou sa veľa naučili.

V celoslovenskom meradle získali vo svojej kategórii BRONZOVÉ OCENENIE – krásne 3.miesto – medaily, diplomy a knižné odmeny.

Milí štvrtáci (minulý šk.rok 3.B)!
GRATULUJEM! Som na vás veľmi pyšná.

Renáta Havrilová