Online beseda: „Na štarte k mužnosti“

Dňa 9.3.2021 mali chlapci z 8.A a 8.B online besedu: „Na štarte k mužnosti“. Jej obsahom boli bio-psycho-sociálne aspekty dospievania intímna a sexuálna hygiena, základy reprodukčného zdravia prevencia rakoviny semenníkov a prostaty, úrazy urogenitálneho systému zdravé a zodpovedné sexuálne správanie (ochrana).

Online besedu viedla kvalifikovaná  lektorka p. Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s.r.o. (Beseda bola v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom,  Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vychádzajú z Koncepcie sexuálnej výchovy pre žiakov základných škôl.)

(koor. prev. Mgr. I. Pilinská)