Online beseda: Dospievam alebo život plných zmien

9.3.2021 mali dievčatá z 8.A + 8.B online besedu: Dospievam alebo život plných zmien. Jej obsahom boli dievčenské zmeny v období puberty: anatómia, ženské pohlavné orgány, hormóny, menštruačný cyklus, správne hygienické návyky, puberta – vzťahy, vhodná životospráva.

Online besedu viedla kvalifikovaná  lektorka p. Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s.r.o. (Beseda bola v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom,  Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vychádzajú z Koncepcie sexuálnej výchovy pre žiakov základných škôl.)

(koor. prev. Mgr. I. Pilinská)

Online beseda: „Dospievam alebo život plných zmien“

9.3.2021 mali dievčatá z 8.A + 8.B online besedu: Dospievam alebo život plných zmien. Jej obsahom boli dievčenské zmeny v období puberty: anatómia, ženské pohlavné orgány, hormóny, menštruačný cyklus, správne hygienické návyky, puberta – vzťahy, vhodná životospráva.

Online besedu viedla kvalifikovaná  lektorka p. Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s.r.o. (Beseda bola v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom,  Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vychádzajú z Koncepcie sexuálnej výchovy pre žiakov základných škôl.)

(koor. prev. Mgr. I. Pilinská)