NOVOROČNÉ PRIANIE

Nový rok tradične začíname tým, že si navzájom niečo pekné prajeme. My sme sa s deťmi porozprávali o tom, čo je pre nás v živote dôležité, čo chceme v tomto roku dosiahnuť, čo chceme získať a čo by sme si najviac priali. Svoje priania sme napísali na svoju dlaň a prilepili na náš strom prianí.

A ešte jedno prianie pre všetkých:

Želáme vám, aby budúci rok bol pre vás niečim špeciálny. Nech je každý nový deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a šťastím. Nech máte každú minútu aspoň jeden dôvod pre radosť a urobíte si tak váš svet krajším.

P. vychovávateľky a deti zo ŠKD