Nová spoločenská hra

Naše deti ako výmyselníci….vymýšľali novú hru…a to len tak hocijakú. Spoločenskú hru, ktorá má príbeh, dej a riadne pravidlá. A aby to nebolo také jednoduché, hneď sme všetky tie nové parádne hry aj vyskúšali. Zábava to bola naozaj riadna. A okrem toho aj skúška trpezlivosti, fantázie, tvorivosti, súťaživosti a férového správania.

Deti zo ŠKD a p. vychovávateľka