Návšteva partnerskej školy z Oldenburgu na našej škole v rámci Erasmus+

V dňoch medzi 8.4.2024 – 11.4.2024 sme mali vzácnu návštevu na našej škole. Partnerská škola v rámci ErasmusPlus z Oldenburgu, ktorú sme my v novembri navštívili, prišla k nám na recipročnú návštevu. Podobne ako naša skupina, aj ich skupina žiakov pozostávala z 12 žiakov a 2 učiteliek.

Program bol plný a náročný. V pondelok sme sa po zoznámení a absolvovaní jednej vyučovacej hodiny spoločne s nemeckými žiakmi, mali sme spoločný workshop, aby sme sa naučili tvorbu videí pomocou techniky 5-shot method. Skúšobné videá, ktoré už vyrobili zmiešané tímy, boli vydarené, preto sme sa pešo vybrali k Malému Dunaju a k futbalovému ihrisku, aby 2 tímy už nakrúcali zábery z týchto miest.

Ďalšie 4 tímy nakrúcali až v utorok, kedy sme mali ďalší, programom nabitý deň. Ráno o deviatej nás slávnostne privítal pán starosta Tomášova. Od desiatej nás už čakala komentovaná prehliadka kaštieľa. Po prechádzke naspäť do centra dediny sme sa posilnili zmrzlinou a vrátili sa do školy. Do obeda stihli všetky 4 tímy natočiť dostatok materiálu na strih svojich videí. O pol druhej sme sa spoločne vybrali na výlet do Bratislavy, odkiaľ sme sa vrátili len v podvečerných hodinách. Heslo poobedia bolo: Group photo!

V stredu sme mali 2 spoločné hodiny s nemeckými žiakmi, ale potom nasledovala práca editovania, strihania a vyrábania videí jednotlivými tímami. Tímy pracovali sústredene, takže všetky videá boli pripravené na prezentáciu na ďalší deň.

Vo štvrtok sme mali opäť spoločné hodiny, ale počas štvrtej vyučovacej hodiny jednotlivé tímy odprezentovali pozvaným hosťom svoje filmy. Dúfam, že sa aj Vám budú páčiť tak, ako aj nám prítomným. Po krátkom obede sme boli pozvaní do Obecného domu na spoločné pečenie chleba, varenie guláša a opekanie mäsa. Najedli sme sa dosýta, zabavili sme sa pri hudbe a spoločnej práci a oslávili sme túto krásnu príležitosť pracovať, komunikovať v anglickom jazyku a zabávať sa spolu so žiakmi z nemeckej školy.

Dúfam, že naši žiaci si pobyt užili, získali nové skúsenosti aj zručnosti a majú veľa pekných spomienok. My učitelia sme tiež získali veľa nových a zaujímavých informácií o tom, ako vlastne škola v Nemecku funguje, ako majú niektoré veci zorganizované a ako u nich prebieha vyučovací ale aj výchovný proces.

Teším sa, že sa úspešne podarilo zorganizovať tento pobyt nemeckých žiakov u nás v Tomášove a dúfam, že tak naši žiaci, ako aj žiaci zo školy v Oldenburgu sa naučili nové veci, zažili pekné dni, na ktoré budú dlho spomínať.

Ďakujem pani učiteľke Mgr. Kataríne Radovej za veľkú pomoc počas pobytu, ostatným kolegom za suplovanie počas našej neprítomnosti a vedeniu školy za podporu celého programu.

Ing. Lili Takáts