Naša prvá Erasmus+ mobilita – Výberový process ukončený

V priebehu marca sa uskutočnil dvojkrokový výberový process záujemcov z 8. Ročníka o 5-dňový Erasmus+ mobilitu do Slovinska.

V prvom kroku sa vypĺňal test z anglického jazyka. Druhým krokom bolo vypracovanie prezentácie o motivácii žiakov.

Nasledovní žiaci boli najúspešnejší:

8.A: Viktória Kotvasová, Dominika Langerová, Nela Szabová, Timea Vargová, Dominika Žilková, Nikita Cseri, Jakub Práger

8.B: Karin Csenkey, Bibiana Karasová, Zuzana Kovaľová, Patrik Bertók, Matej Divko

Žiakom zo srdca gratulujem. Ďakujem ale všetkým za účasť a za prejavenie záujmu o študijný pobyt.

Nasledovať bude rodičovské stretnutie vybraných žiakov dňa 4.4.2024 v priestoroch školy. S rodičmi sa spojím prostredníctvom EduPage.

Lili Takáts