Naša prvá Erasmus+ mobilita – Výberový process ukončený

Dňa 11.9.2023 sa uskutočnil dvojkrokový výberový process záujemcov o 5-dňový Erasmus+ mobilitu do Nemecka.
V prvom kroku sa vypĺňal test z anglického jazyka. Druhým krokom bolo vyplnenie motivačného dotazníka.
Keďže záujem zo strany žiakov bol naozaj veľký, rozhodli sme sa vybrať z každej participujúcej triedy 4 žiakov. Nasledovní žiaci v abecednom poradí boli najúspešnejší:
8.A: Matúš Chrzan, Stela Lengyelová, Nela Szabová, Timea Vargová
8.B: Tomáš Livinský, Lara Lukácsová, Sára Tesáriková, Patrik Žitný
9.A: Márk Flóra, Viktória Radová, Patrik Rigó, Peter Sáhó
Náhradníkmi sú Jakub Práger, Patrik Bertók a Natalie Romanová.
Žiakom zo srdca gratulujem. Ďakujem ale všetkým za účasť a za prejavenie záujmu o študijný pobyt.
Nasledovať bude rodičovské stretnutie vybraných žiakov dňa 25.9.2023 v priestoroch školy. S rodičmi sa spojím prostredníctvom EduPage.


Lili Takáts