Naša prvá Erasmus+ mobilita – Výberové konanie

Keďže o mobilitu mal záujem viac ako 40 žiakov, dňa 11. septembra počas a po vyučovaní prebehlo dvojkrokové výberové konanie. Prvým krokom bol test v anglickom jazyku (50 bodov). Druhým krokom bolo vyplnenie dotazníka motivácie v EduPage (50 bodov).

Aj testy, aj dotazníky sa hodnotia priebežne v tomto týždni. Výsledný menný zoznam vybraných študentov zverejníme 19. septembra.

Dňa 25.9.2023 plánujem prvé stretnutie rodičov vybraných žiakov, aby sme spolu prešli program a prediskutovali organizačné a praktické otázky týkajúce sa cestovania a pobytu.

Lili Takáts