Naša prvá Erasmus+ mobilita – Návšteva nemeckej partnerskej školy v meste Oldenburg

Spoločne s partnerskou školou sme stanovili dátum našej prvej mobility na prvý týždeň novembra 2023. Cieľová skupina žiakov v prípade tejto mobility sú žiaci 8. a 9. ročníka.
Cestovať budeme vlakom, dňa 4. novembra 2023 nočným vlakom do Berlína. Do hlavného mesta Nemecka prichádzame v nedeľu ráno. Po krátkej prehliadke mesta cestu pokračujeme opäť vlakom do mesta Oldenburg. Našu partnerskú školu budeme navštevovať celý týžden medzi 6.11.-10.11.2023. Počas pobytu budeme bývať na internáte školy. Na cestu naspäť sa vydáme v piatok po škole vlakom do Berlína a odtiaľ nočným vlakom do Bratislavy.  Do Bratislavy prídeme v sobotu, 11.11.2023 v ranných hodinách.
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka dostanú 5.9.2023 cez EduPage  žiadosť o vyplnenie dotazníka, ktorý v prípade záujmu o účasť na tejto mobilite treba vyplniť s odpoveďou Áno do 8.septembra. Prihlasovanie je dvojkrokové – najprv zo žiackeho konta sa vyberie buď Áno alebo Nie. Následne sa vyžaduje potvrdenie aj z rodičovského konta.
V prípade, ak o mobilitu bude mať záujem viac ako 12 žiakov, dňa 11. septembra počas a po vyučovaní prebehne dvojkrokové výberové konanie. Prvým krokom bude test v anglickom jazyku (50 bodov). Test bude v papierovej forme. Druhým krokom bude vyplnenie dotazníka motivácie (50 bodov). K tomuto kroku je nevyhnutné, aby prihlásení žiaci mali svoje žiacke konto v EduPage.
Výsledný menný zoznam vybraných študentov zverejníme 19. septembra. Upozorňujem, že cestovať môžu žiaci, ktorí majú k dispozícii buď občiansky preukaz alebo platný cestovný pas.
Dňa 25.9.2023 plánujem prvé stretnutie rodičov vybraných žiakov, aby sme spolu prešli program a prediskutovali organizačné a praktické otázky týkajúce sa cestovania a pobytu.

Lili Takáts