Naša druhá Erasmus+ mobilita – Výlet v Slovinsku v máji 2024

V dňoch medzi 12.5.2024 – 17.5.2024 sme sa so skupinou žiakov z našej školy zúčastnili týždňového pobytu v mieste Radenci v Slovinsku.

Účastníkmi boli nasledovní žiaci:

8.A: Nela Szabová, Timea Vargová, Nikita Cseri, Jakub Práger, Viktória Kotvasová, Dominika Langerová, Dominika Žilková

8.B: Karin Csenkey, Zuzana Kovaľová, Bibiana Karasová, Matej Divko, Patrik Bertók

Odchádzali sme v nedeľu doobeda z Tomášova a po krátkej ceste malým autobusom a milým šoférom Vasilom sme do Radenci prišli už poobede. Väčšinu z nás už čakal hotelový vodný svet až do večere. Po večeri sme mali prvú povinnú prechádzku v okolí hotela.

V pondelok po raňajkách nás prišli vyzdvihnúť pani riaditeľka a žiaci zo slovinskej školy. Stretli sme sa s nimi naživo prvý krát – pretože už sme mali jeden spoločný videohovor. Žiaci nás previedli v dedine a porozprávali a ukázali nám podstatné miesta a pamiatky. Prechádzka sa skončila v škole… a vyučovanie aj pre našich žiakov mohlo začať!

Od pondelka do štvrtku sa žiaci zúčastnili vyučovania v partnerskej škole. Škola v Radenci je priestranná, majú veľmi pekné priestory a tiež krásnu knižnicu. Stravovali sme sa spoločne so slovinskými žiakmi v ich jedálni, každý deň až dvakrát: desiatu aj obed.

V stredu mala škola projektový deň, čo znamenalo, že druhý stupeň školy sa zúčastnil rôznych aktivít v priestoroch školy. V rámci týchto aktivít mali naši žiaci a ich slovinskí partneri vyrobiť prvý časopis o Slovinsku a Slovensku a o našich školách v aplikácii Canva. Žiaci pracovali vo dvojiciach. Pán učiteľ dejepisu potom skonsolidoval do jedného časopisu všetky vstupy. Do záverečného ceremoniálu časopis už aj bol na svete. V závere sa pani riaditeľka Lipič zo slovinskej školy poďakovala zúčastneným žiakom, odovzdala knihu básní žiakov z 5 základných škôl v regióne, medzi nimi aj z našej partnerskej školy a vyjadrila nádej, že sa naša spolupráca nekončí. Veľmi radi nás privítajú aj v budúcnosti.

Vo štvrtok po vyučovaní sme sa rozlúčili so školou a ich žiakmi a vybrali sme sa na krátky výlet do Mariboru, druhého najväčšieho mesta Slovinska. Cestu autobusom si žiaci krátili tým, že sa pripravovali na sprevádzanie mestom – pani učiteľka matematiky, ktorá sa ku nám pridala zo slovinskej školy totiž poverila každého zo žiakov, aby sa pripravili na najznámejšie a najdôležitejšie pamiatky. Pani učiteľka Faktorová a ja sme tým pádom mali prehliadku mesta Maribor od našich vlastných žiakov!

V piatok sme už museli cestovať domov, ale nemohli sme vynechať najznámejšie turistické miesto na Slovinsku – jazero Bled. Počasie nám prialo, napriek dlhodobým prognózam, preto sme dlho neváhali a kúpili si lístky na plutny. Plutny sú typické drevené loďky, ktoré na tomto jazere prevážajú turistov z obce na malý ostrov v jazere. Na jazere nás privítalo slnko, teplo a zmrzlina, tak sme strávili peknú chvíľku na ostrove pri kostolíku. Keď nás miestny lodiar priviezol naspäť na plutne, začalo pršať, ale nám to už nevadilo. Nastúpili sme do nášho autobusu a vydali sme sa na cestu domov. Pravda, niektorí neradi…

Ďakujem pani učiteľke Mgr. Lucii Faktorovej za pomoc počas pobytu, ostatným kolegom za suplovanie počas našej neprítomnosti a vedeniu školy za podporu celého programu.

Ing. Lili Takáts