Naša druhá Erasmus+ mobilita – Návšteva slovinskej partnerskej školy v mieste Radenci

Dovoľte mi informovať Vás o našej druhej a zároveň aj poslednej žiackej mobilite v tomto školskom roku. Spoločne s partnerskou školou sme stanovili dátum na 13.5. – 17.5.2024. Cieľová skupina žiakov v prípade tejto mobility sú žiaci 8. ročníka.
Cestovať budeme prenajatým autobusom, dňa 12. mája 2024 z Tomášova do mestečka Radenci v Slovinsku. Našu partnerskú školu budeme navštevovať celý týždeň medzi 13.5.-17.5.2024. Počas pobytu budeme bývať v hoteli v Radenci. V piatok ráno sa vyberieme k jazeru Bled v Slovinsku, kde si pozrieme svetoznáme jazero a okolie. Poobede odtiaľ pokračujeme našim autobusom naspäť na Slovensko. Do Tomášova prídeme vo večerných hodinách dňa 17.5.2024.
Žiaci ôsmeho ročníka dostanú 6.2.2024 cez EduPage  žiadosť o vyplnenie dotazníka, ktorý v prípade záujmu o účasť na tejto mobilite treba vyplniť s odpoveďou Áno do 12.februára 2024. Prihlasovanie je dvojkrokové – najprv zo žiackeho konta sa vyberie buď Áno alebo Nie. V prípade odpovede Áno sa vyžaduje aj potvrdenie z rodičovského konta. Prosím, dodržte termín 12.2. aj na potvrdenie rodičom. Tiež Vás prosím, aby ste tí, ktorí máte v uvedený týždeň prijímacie skúšky alebo pohovory, neprihlasujte sa do tohto výberu.
V prípade, ak o mobilitu bude mať záujem viac ako 12 žiakov, dňa 28. februára počas a po vyučovaní prebehne prvá časť dvojkrokového výberového konania. Prvým krokom bude test v anglickom jazyku (50 bodov). Test bude v papierovej forme. Druhou časťou bude žiakom vypracovaná a odovzdaná prezentácia na tému: Prečo by som mal(a) byť súčasťou mobility v Slovinsku? (50 bodov). Prezentáciu v ľubovoľnej forme a formáte je potrebné zaslať cez EduPage, ako príloha správy mne, Lili Takáts, do 29.2.2024. Formát, štýl aj rozsah je len na Vás – majte na pamäti, že sa chcete dostať do výberu. Jazyk prezentácie je slovenský jazyk.
Výsledný menný zoznam vybraných študentov zverejníme do 27. marca 2024. Upozorňujem, že cestovať môžu žiaci, ktorí majú k dispozícii buď občiansky preukaz s fotkou alebo platný cestovný pas.


Dňa 3.4.2024 plánujem prvé stretnutie rodičov vybraných žiakov, aby sme spolu prešli program a prediskutovali organizačné a praktické otázky týkajúce sa cestovania a pobytu.
Ako zhrnutie najdôležitejšie termíny, ak máte záujem zapojiť sa do výberu:


⦁ Do 12.2.2024 potvrdiť aj žiakom, aj rodičom ÁNO v dotazníku
⦁ Dňa 28.2.2024 písomný test z AJ
⦁ Do 29.2.2024 poslať cez EduPage prezentáciu
⦁ Do 27.3.2024 menný zoznam vybraných žiakov
⦁ 3.4.2024 plánované stretnutie s rodičmi vybraných žiakov

Ing. Lili Takáts