Na štarte k mužnosti – prednáška chlapci 6. a 7. roč.

2.5.2024 mali chlapci zo 6. a 7. ročníka  interaktívnu prednášku spojenú s besedou na tému: „Na štarte k mužnosti“. Žiaci sa dozvedeli mnohé informácie o:

  • anatómia
  • mužské pohlavné hormóny
  • zmeny fyzické
  • správne hygienické návyky
  • životospráva
  • preventívne prehliadky
  • psychické a sociálne dozrievanie
  • dospievanie – pocity, vzťahy, sebavedomie, bezpečnosť

Aktivitu realizovala kvalifikovaná lektorka zo spoločnosti  MP Education, s.r.o.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská