MY favourite ANIMAL

Ktoré sú obľúbené zvieratká našich tretiakov?
O tom, že je ich neúrekom, nás presvedčili na hodinách anglického jazyka.
Za krásne práce, tvorbu správnych viet pri opise, kreatívne postupy pri príprave projektu, skvelé fotky, či ilustrácie a za obhajobu bola zaslúžená jednotka.

Gratulujem!
Mgr.R.Havrilová